1. Runde

1. runde afholdes på deltagerklassens egen skole, og den enkelte matematiklærer står for afviklingen af konkurrencen. Matematiklæreren henter opgavehæftet, der indeholder maks. 20 multiple-choise opgaver fra www.pangea-dysten.dk, som er fordelt ud på fem forskellige kategorier. Opgavehæftet besvares inden for maks 60 minutter, og det er matematiklærerens ansvar, at konkurrencen forløber efter reglerne. Svararket sendes herefter tilbage til Pangea, der retter opgaverne. Efter opgaverne er rettet, offentliggøres resultaterne på websiden, hermed gives der et overblik over, hvem og hvor mange der er gået videre til næste runde. elev