Om Pangea Matematik Dysten

HVORFOR PANGEA MATEMATIK DYSTEN?

ohmsGeometriske figurer, beregninger og logiske beviser – matematik er mangfoldig, og vi møder den alle steder i hverdagen og i erhvervslivet. Allerede i barndommen får vi erfaringer med matematiske fænomener. Børn får allerede tidligt en grundlæggende matematisk forståelse og viser stor begejstring for tal og mængder. Vores opgave i den forbindelse er så at sikre, at de udførligt kan udvide denne grundlæggende forståelse.

Pangea Matematik Dysten motiverer elever på en særlig måde, til at engagere sig for matematiske fænomener uden for klassen. Deltagerne lærer, hvor spændende det er at arbejde med matematik, og lærer at bruge på forskellige beregningsmetoder til at nå den rigtige løsning. Konkurrencen formidler det vigtige budskab om, at enhver har matematiske færdigheder, som kan hjælpe den enkelte til at forstå verden endnu bedre.

Som arrangør af dysten håber vi, at initiativet ligesom de tidligere år vil være succesfuldt, og at eleverne efter at have beskæftiget sig med de forskellige matematiske problemstillinger, vil få gode minder fra konkurrencen og indse at matematik er sjovt, ligesom vi håber, at konkurrencen kan være et fagligt samlingspunkt på tværs af køn, alder, geografi, etnicitet, religion, social klasse og økonomi.

FILOSOFI

For 250 millioner år siden, den gang dinosaurerne levede, bestod Jorden kun af ét forenet superkontinent kaldet Pangæa (Pangea), som med tiden smuldrede og blev spredt ud på de syv kontinenter som vi kender dem i dag.

Med vores motto “Matematik forbinder“, er formålet med Pange Matematik Dysten at samle 3. – 9. klasses elever på tværs af geografiske placeringer, sociale klasser og uddannelsesniveauer, udfordre dem og få dem til at indse, at matematik også kan være sjovt. På den måde ønsker vi at give børnene mulighed for at dele deres erfaringer og nydelser med andre børn ved at bruge matematikken som redskab.

Med andre ord vil vi tiltrække og inspirere eleverne til matematik samt hylde og belønne de bedste med priser for deres matematiske kundskaber – intet motiverer mere end succes.

DivisionVISION

Med Pangea-dysten ønsker vi at vise, at matematik godt kan være sjovt. I den forbindelse er et andet vigtigt budskab i vores arbejde: “Frygt for matematik er ubegrundet. Alle kan blive en succes.“

Med Pangea Matematik Dysten vil vi:

  • samle alle deltagere under dysten og herved motivere deltagerne til matematik og de naturvidenskabelige fag
  • bygge stærke bånd mellem de socialt og fagligt stærke og de mindre socialt og fagligt stærke elever på grundskolerne i hele landet
  • støtte og lindre lærerne i deres arbejde
  • styrke udsatte elevers tro på egne evner
  • bidrage med ny viden og give lærerne og forældrene et indblik i den enkelte elevs matematiske færdigheder med henblik på at give eleven de bedste forudsætninger for at forbedre disse løbende

Du kan læse meget mere om dysten her: Pangea Matematik Dysten